La junta directiva

La composició actual de la junta directiva de l'Associació de Futbol de Veternans d'Oliana (A.F.V.O) és la següent:Josep lluis parganya

President
Josep Lluís Pargaña 
Vice-President
Joan Simon
Vocal
Antoni Segon 
Secretari
Manuel Jesús Montiel