La junta directiva

La composició actual de la junta directiva de l'Associació de Futbol de Veternans d'Oliana (A.F.V.O) és la següent:

President Josep Lluís Pargaña

Josep lluis parganya

Vice-President-Vocal Joan Simon

Vocal Francesc Monrabà

Tresorer Antoni Segon

Secretari Eugeni Pujol